Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ KIM NGÂN 06/10/2022 21/10/2022
3 HUỲNH VĂN BÉ 06/10/2022
4 Phùng Thị Thu Trang 06/10/2022
5 TRẦN TRƯỜNG SƠN 06/10/2022
6 NGÔ VĂN NÔ 06/10/2022 11/10/2022
7 Nguyễn Quốc Thống 06/10/2022
8 Nguyễn Hữu Lành 06/10/2022 21/10/2022
9 Ngô Thị Minh Thu 06/10/2022
10 Văn Tiến Hùng 06/10/2022 21/10/2022