Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Văn Dũng 24/11/2020
2 Phạm Văn Thành 24/11/2020
3 TRẦN VĂN MAI - 0974002986 24/11/2020
4 Mạc Thị Thủy 24/11/2020
5 Mạc Thị Thủy 24/11/2020
6 Hồ Thị Hà Trang 24/11/2020 17/11/2020
7 LÊ THỊ HỒNG 24/11/2020 17/11/2020
8 Lữ Thị Hoài Bảo 24/11/2020 17/11/2020
9 Trịnh Xuân Tranh 24/11/2020 18/11/2020
10 Phạm Thị Liên 24/11/2020 18/11/2020