Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thành Nhân 17/09/2021
2 PHAN PHI HỒ 17/09/2021
3 TRẦN TRUNG HIẾU 17/09/2021
4 Lê Thị Quỳnh Phương 17/09/2021
5 Lê Thị Quỳnh Phương 17/09/2021
6 Lê Thị Quỳnh Phương 17/09/2021
7 Lê Thị Quỳnh Phương 17/09/2021
8 PHẠM THỊ KIM CHI 17/09/2021
9 Trương Nguyễn Ngọc 17/09/2021
10 MAI THỊ KIM LOAN 17/09/2021