Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HỒ THỊ THẢO QUYÊN 27/10/2021
3 LÊ DUY VŨ 27/10/2021
4 LÊ THỊ MỸ TRINH 27/10/2021
5 HỒ THỊ THẢO QUYÊN 27/10/2021
6 NGUYỄN THỊ HÀ LINH 27/10/2021
7 Nguyễn Viết Thanh 27/10/2021
8 LÝ THỊ PHƯƠNG LAN 27/10/2021
9 Trần Nguyễn Tấn Duy 27/10/2021
10 HỒ THỊ THẢO QUYÊN 27/10/2021