Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Như Quỳnh 24/01/2022
3 CTY TNHH HÀ LINH PHƯƠNG HOA CƯƠNG 24/01/2022
4 Nguyễn Thị Hoài thương 24/01/2022
5 Nguyễn Thị Hoài thương 24/01/2022
6 LÊ THỊ THANH TUYỀN 24/01/2022
7 Trần Văn Sang 24/01/2022
8 LÊ THỊ HẠNH HOA 24/01/2022
9 Huỳnh Thảo Nguyên 24/01/2022
10 TRẦN PHƯỚC LÀNH 24/01/2022 14/02/2022