Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Tăng Thúc Mai 27/09/2022
3 Ngô Thị Kim Vân 27/09/2022
4 LÊ HỒNG NHUNG 27/09/2022
5 Phan Nhựt Minh 27/09/2022
6 KIỀU OANH 26/09/2022
7 ĐỖ THANH TÚ 26/09/2022
8 ĐỖ THANH TÚ 26/09/2022
9 LÊ THỊ THU THẢO 26/09/2022
10 ĐỖ THANH TÚ 26/09/2022