Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Thị Bích Viên 27/10/2021
3 TRẦN XUÂN HIỂN 27/10/2021
4 NGUYỄN HOÀNG XUÂN YẾN 27/10/2021
5 Mạc Quốc Như Hùng 27/10/2021
6 NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG 27/10/2021 01/11/2021
7 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 27/10/2021 11/11/2021
8 Nguyễn Thành Nhân 27/10/2021 03/11/2021
9 LÝ PHƯỚC THÀNH 27/10/2021 01/11/2021
10 BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN HÓC MÔN 27/10/2021 17/11/2021