Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THANH HÀO 01/12/2021 29/12/2021
3 Nguyễn Lan Trinh 01/12/2021
4 CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MD 01/12/2021
5 Nguyễn Lan Trinh 01/12/2021
6 CÔNG TY TNHH MTV IN ẤN TRẦN DŨNG 30/11/2021
7 NGUYỄN HỮU TUẤN 30/11/2021
8 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA TIÊN 30/11/2021
9 Nguyễn Hoàng Nhật Ái 30/11/2021
10 CÔNG TY TNHH ALPHATECH 30/11/2021