Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Văn Hòa 04/07/2022
3 Tran Thi Hong Loan 04/07/2022
4 Bùi Thị Huyền Trang 04/07/2022
5 LÊ QUANG TRUNG 04/07/2022
6 LÊ THỊ NGÀN 04/07/2022
7 ho thi kim phuong 04/07/2022
8 Lý Hương Ly 04/07/2022
9 Lê Tất Linh 04/07/2022
10 NGUYỄN THỊ ANH VINH 04/07/2022