Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LIÊU QUỐC CƯỜNG 09/12/2021
3 Nguyễn Anh Minh Thư 09/12/2021
4 Văn Thị Mỹ Chiến 09/12/2021
5 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ CTC 09/12/2021
6 Le Thi Hien 09/12/2021
7 PHẠM MINH THIỆN 09/12/2021
8 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 09/12/2021 10/12/2021
9 Phan Nguyễn Vân Anh 09/12/2021
10 TRẦN ĐÌNH NGHĨA 09/12/2021