Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Huỳnh Thị Kiều Nhi 28/09/2021 01/10/2021
2 Phạm Lan Hương 28/09/2021 01/10/2021
3 Dương Hiền Đức 28/09/2021 30/09/2021
4 Lư Á Cần 28/09/2021 30/09/2021
5 Nguyễn Thị Thanh Thủy 28/09/2021 30/09/2021
6 Lê Thị Thanh Huyền 28/09/2021
7 Trần Thượng Tôn 28/09/2021 30/09/2021
8 NGÔ VĂN THANH SANG 28/09/2021 30/09/2021
9 TRẦN PHAN KIM PHƯỢNG 28/09/2021 30/09/2021
10 NGUYỄN MINH RÀNG 28/09/2021 30/09/2021