Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Lan Hương 09/12/2021
3 Vũ Thị Hoa 09/12/2021
4 LÊ VĂN THÀNH 09/12/2021
5 Nguyễn Thị Lan Hương 09/12/2021
6 Đỗ Thị Châu 09/12/2021
7 Nguyễn Hoàng Minh 09/12/2021
8 Nguyễn Minh Khánh 09/12/2021
9 Lê Thị Thùy Dương 09/12/2021
10 CÔNG TY TNHH AMBROSIA VN 09/12/2021