Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ TÔ HIỆU 06/05/2021
2 Nguyễn Thị Vân 06/05/2021
3 NGUYỄN THỊ TÌNH 06/05/2021
4 lê ngọc trinh 06/05/2021
5 phạm lê hoàng phương 06/05/2021
6 TRẦN PHƯƠNG 06/05/2021
7 Trần Thị Thương 06/05/2021
8 Huỳnh Thị Phương Thủy 06/05/2021
9 NGUYỄN TẤN DŨNG 06/05/2021
10 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHI 06/05/2021