Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN VĂN HIẾU 06/05/2021
2 Võ Châu Khánh Hoài 06/05/2021
3 Nguyễn Thị Phượng 06/05/2021
4 TRỊNH HỒNG VẤN 06/05/2021
5 Nguyễn Thị Sinh 06/05/2021
6 Trần Anh Tuấn 06/05/2021
7 LÊ TRƯỜNG VŨ 06/05/2021
8 Phùng Quỳnh Trang 06/05/2021
9 NGUYỄN VĂN CỨ 06/05/2021 11/05/2021
10 Đăng Thị Thanh Vân 06/05/2021