Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Huỳnh Ngọc Thành 07/07/2022
3 Phan Ngọc bảy 07/07/2022
4 Lư Hoàng Thiện 07/07/2022
5 LÝ HUY SÁNG 07/07/2022
6 Dương Văn Thuận 07/07/2022
7 Bùi Thị Hồng Nhuận 07/07/2022
8 Lê Ngọc Trúc Anh 07/07/2022
9 Trần Thị Cẩm 07/07/2022
10 Trương Thị Cẩm Hồng 07/07/2022