Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Thu Trang 29/01/2022
3 QUÃNG THÀNH NHIÊN 29/01/2022
4 Nguyễn thị huệ 29/01/2022
5 NGÔ THANG LỆ 29/01/2022
6 Phan Thanh Tam 29/01/2022
7 Lý Thùy Trang 29/01/2022
8 DƯƠNG CẨM HƯNG 29/01/2022 21/02/2022
9 VŨ VĂN ĐỒNG, ĐINH THỊ HỒNG HẠNH 29/01/2022 14/02/2022
10 NGÔ HOÀNG THẮNG 29/01/2022 21/02/2022