Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VŨ NGUYỄN CÔNG PHÚC 03/12/2021
3 Nguyễn Thị Hương Trầm 03/12/2021
4 HUỲNH THỊ LẬP 03/12/2021
5 NGUYỄN HỮU THỤY VY 03/12/2021
6 LÊ THỊ DIỂM THI 03/12/2021
7 Phan Hoàng Lan 03/12/2021
8 Hoàng Mạnh Cường 03/12/2021
9 Lê Thùy Linh 03/12/2021
10 Bùi Thị Minh Nguyệt 03/12/2021