Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 DƯƠNG THỊ THANH 03/10/2022 05/10/2022
3 Trần Minh Hướng 01/10/2022
4 Hà Duyên Chung 01/10/2022
5 Nguyễn Văn Thành 01/10/2022
6 Phùng Hồ Ngọc Thủy 01/10/2022
7 Hồ Thị Diễm Phúc 01/10/2022
8 Lã QUốc Việt 01/10/2022
9 Lã QUốc Việt 01/10/2022
10 Nguyễn Phương Anh 30/09/2022