Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ LUYẾN 29/05/2022
3 Đoàn Lê Minh Thảo 29/05/2022
4 QUAN HÁ 29/05/2022
5 TRẦN THỊ THU THẢO 29/05/2022
6 TRẦN THỊ THU THẢO 29/05/2022
7 Cty Cổ Phần Diffwheels 29/05/2022
8 Công ty TNHH Thiết Bị Nhật Thy 29/05/2022
9 CÔNG TY TNHH THẮNG KIỀU 28/05/2022
10 Đồng Thị Thu Thảo 28/05/2022