Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BẠCH NGỌC BẢO TRÂN 26/01/2022
3 BẠCH NGỌC BẢO TRÂN 26/01/2022
4 Đỗ Thị Cẩm Yến 26/01/2022
5 Nguyễn Trần Mai Anh 26/01/2022
6 Nguyễn Thị Hoài Thi 26/01/2022
7 BẠCH NGỌC BẢO TRÂN 26/01/2022
8 PHẠM VĂN GIỎI 26/01/2022
9 NGUYỄN TẤN ĐỘ 26/01/2022
10 Nguyễn Quốc Thống 26/01/2022