Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN MINH THÀNH 25/06/2019
2 Lê Hoàng Thiên Hương 24/06/2019
3 Phạm Thị Bích Liên 24/06/2019
4 TRƯƠNG THỊ LỘC 24/06/2019
5 VÕ MINH TRÍ 24/06/2019
6 Võ Hoàng Hải 24/06/2019
7 Nguyễn Phước thị Túy Hà 24/06/2019
8 Đinh Thị Lợi Thanh 24/06/2019
9 Diệp Ngọc Đào 24/06/2019 28/06/2019
10 NGUYỄN QUANG VŨ 24/06/2019 24/06/2019