Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thuỷ 18/05/2022
3 QUÁCH XÍ MUỒI 18/05/2022
4 QUÁCH XÍ MUỒI 18/05/2022
5 NGUYỄN BẢO THOA - UQ -NH- VŨ ĐỨC HÙNG - 0938265359 18/05/2022 19/05/2022
6 PHẠM DUY KHÁNH 18/05/2022
7 LÊ THỊ HẠNH HOA 18/05/2022
8 NGUYỄN HỒ LONG 18/05/2022 23/05/2022
9 PHẠM DUY KHÁNH 18/05/2022
10 TRẦN NGỌC LINH 18/05/2022