Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 KIỀU QUỐC TUẤN 28/10/2021
3 CHÂU HOÀN ĐÔNG 28/10/2021
4 Tô Kim Tú 28/10/2021
5 Nguyễn Văn Sỹ 28/10/2021
6 Nguyễn Đức Minh 28/10/2021
7 Phạm Kim Loan 27/10/2021
8 Võ Quang Minh 27/10/2021
9 Đỗ Mạnh Cường 27/10/2021
10 BÙI ANH THƯ 27/10/2021