Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM THỊ XUÂN HIỀN 23/09/2021
2 Lê Thị Huyền Trang 23/09/2021 28/09/2021
3 BÙI THỊ DIỆU LINH 23/09/2021
4 LÊ VĂN TIẾN 23/09/2021
5 Trần Bảo Trân 23/09/2021
6 Kim Đăng Minh Nguyệt 23/09/2021 28/09/2021
7 B-test 23/09/2021 08/10/2021
8 Trần Thanh Tuyên 23/09/2021 28/09/2021
9 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP 23/09/2021 13/10/2021
10 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP 23/09/2021 13/10/2021