Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐỖ THỊ TUYẾT NHUNG 18/05/2022 19/05/2022
3 NGUYỄN THỊ TIỂU MY 18/05/2022 23/05/2022
4 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 18/05/2022 30/05/2022
5 tran ngoc quyen 18/05/2022
6 Tạ Thị Diễm Mi 18/05/2022
7 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP KHẢI VIỆT 18/05/2022
8 NỊNH THÚY HẢI 18/05/2022
9 MAI VINH QUANG 18/05/2022
10 TRƯƠNG QUỐC THẢO NGUYÊN 18/05/2022