Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÂM THANH TRÚC 26/10/2021
3 NGUYỄN THỊ DIỄM 26/10/2021
4 MAI VĂN DŨNG 26/10/2021
5 TRẦN HUY BẢO 26/10/2021
6 THẠCH THẢO 26/10/2021
7 NGUYỄN DUY KHÁNH 26/10/2021
8 VÕ THỊ NGỌC ÁNH 26/10/2021
9 Nguyễn thị như khanh 26/10/2021
10 NGUYỄN THỊ KIỀU MY 26/10/2021