Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Bùi Ngân Thể 04/12/2021
3 Lê Như Thao 04/12/2021
4 Đinh Thị Trúc My 04/12/2021
5 La Thị Thu Thúy 04/12/2021
6 Nguyễn Đình Hưng 04/12/2021
7 Hoàng Thúy Phượng 04/12/2021
8 Lê Như Thao 04/12/2021
9 Lưu Thị lệ Trinh 04/12/2021
10 Duong Thi Hang 04/12/2021