Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Vũ Huỳnh 26/01/2021
2 Âu Kim Ngân 26/01/2021
3 Phan Quế Hằng 26/01/2021
4 LÂM HỮU TRÍ 26/01/2021
5 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 26/01/2021
6 Phạm Hồng Minh 26/01/2021
7 HÀ THỊ MINH THỦY 26/01/2021 01/02/2021
8 TRẦN VĂN THI 26/01/2021 02/02/2021
9 LÊ KIM YẾN 26/01/2021
10 LÊ CHUNG NGUYÊN 26/01/2021