Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HỒ THỊ CẨM 28/10/2021
3 Nguyễn Đức Mẫn 28/10/2021
4 ĐỖ THỊ HẰNG 28/10/2021
5 LÊ THỊ THẢO MI 28/10/2021
6 Dương Kiều Linh 28/10/2021
7 NGUYỄN THU HÀ 28/10/2021
8 TRẦN LỮ MINH HOÀNG 28/10/2021
9 Nguyễn Thị Thơ 28/10/2021
10 Nguyễn Thành Nhân 28/10/2021