Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Đồng Thành Đạt 04/12/2021
3 CÔNG TY TNHH CHONG PAO 04/12/2021
4 Nguyễn Mỹ Linh 04/12/2021
5 Nguyễn Hồng Sơn 04/12/2021
6 Phan Kim Châu (Công ty hóa sinh Miền Nam) 04/12/2021
7 Lý Mỹ Duyên 04/12/2021
8 PHẠM THANH HẢI 04/12/2021
9 Công Ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Kim Liên 04/12/2021
10 Thảo Nguyên 04/12/2021