Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bà Trần Thị Kim Xuân 25/01/2022 07/02/2022
3 Ngọc Thanh 25/01/2022 28/01/2022
4 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG NGUYÊN 25/01/2022
5 Đoàn Thị Minh Viên 25/01/2022 08/02/2022
6 TRAN NGOC HOANG SON-DHL 25/01/2022 16/02/2022
7 Trương thúy Điệp 25/01/2022 26/01/2022
8 Công ty TNHH XNK Hải Trần FALCONRY 25/01/2022 28/01/2022
9 ha doan cuong 25/01/2022 08/02/2022
10 Lâm Kim Thu 25/01/2022 10/02/2022