Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HUỲNH ĐÔNG NGHI 05/10/2022
3 VƯƠNG KHÁNH LINH 05/10/2022
4 NGUYỄN NGỌC TRANG HIỀN 05/10/2022
5 CHÂU NGUYỆT TRINH 05/10/2022
6 Nguyễn Thị Thuý Linh 05/10/2022
7 VƯƠNG KHÁNH LINH 05/10/2022
8 Nguyễn Thị Thanh Thủy 05/10/2022
9 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN SÁNG LẬP Á CHÂU 05/10/2022
10 Le Son 05/10/2022