Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐẶNG THANH HOÀNG 18/05/2022
3 Công Ty TNHH TM DV Tân Tân Phúc Lộc Đô Tươi 18/05/2022
4 Nguyễn Phạm Tường Vân 18/05/2022
5 NGUYỄN ĐỨC NAM 18/05/2022
6 CHUNG 18/05/2022
7 Cty TNHH Nhựa Song Tuyển 18/05/2022
8 HOÀNG VIẾT DŨNG 18/05/2022 23/05/2022
9 Trần Thị Hồng Lý 18/05/2022
10 Cao huy hùng 18/05/2022