Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Dung 09/12/2021
3 Đặng Trọng Thành 09/12/2021
4 ĐỖ TRẦN NHƯ TRÚC 09/12/2021
5 Lê Thị Dung 09/12/2021
6 Nguyễn Xuân Yên 09/12/2021
7 Lương Quốc Anh 09/12/2021
8 Trần Thị Kiều Trân 09/12/2021
9 Trần Thị Á Ni 09/12/2021
10 Trần Thị Ngọc Bích 09/12/2021