Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 QUÝ BẰNG 30/10/2020 19/12/2020
2 ha doan cuong 30/10/2020 10/11/2020
3 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VASA (Đ/d Bùi Ngọc Thảo Nhi) 30/10/2020 27/11/2020
4 LÊ THỊ LIÊN 30/10/2020 10/11/2020
5 NGUYỄN VĂN SỰ 30/10/2020 02/11/2020
6 LÊ THỊ NGỌC THANH 30/10/2020 19/12/2020
7 Nguyễn Hoài Phương 30/10/2020 10/11/2020
8 LÊ QUÝ TẤN - TRẦN THỊ GIANG 30/10/2020 13/11/2020
9 Nguyễn Ngọc Hùng 30/10/2020 16/11/2020
10 Trần Thị Huỳnh Như 30/10/2020 10/11/2020