Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Võ Thị Mỹ Nhàn 24/09/2021 29/09/2021
2 TRẦN VĂN THI 24/09/2021
3 Nguyễn Ngọc Đan Thanh 24/09/2021 29/09/2021
4 Lê Thị Thảo Ly 24/09/2021
5 VÕ THỊ MAI 24/09/2021 01/10/2021
6 NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG 24/09/2021
7 Nguyễn Thị Ngọc Trinh - Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất A Đông 24/09/2021 01/10/2021
8 Bùi Văn Nghĩa 24/09/2021
9 Huỳnh Yến Chi 24/09/2021
10 Lê Trọng Tấn 24/09/2021