Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN QUỐC DƯƠNG 01/12/2021
3 Cty TNHH TM DV Cơ Khí Trần Thanh Thủy 01/12/2021
4 Hồ Ngọc Thuý Trang 01/12/2021
5 NGUYỄN HƯNG KHANH 01/12/2021
6 Nguyễn Lê Trà My 01/12/2021
7 DƯƠNG VĂN THƯƠNG 01/12/2021
8 Nguyễn Thị Thúy Hằng 01/12/2021
9 CTY TNHH ĐT VÀ SX TM TUẤN THÀNH 01/12/2021
10 Đào Vũ Hải Bình 01/12/2021