Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ LIÊN 17/01/2022
3 ĐỖ THỊ CHI 17/01/2022
4 QUAN NGŨ CƯỜNG 17/01/2022 19/01/2022
5 LÊ VĂN HÀ 0982121615 17/01/2022 14/02/2022
6 BÙI HUỲNH MINH KIM 17/01/2022 07/02/2022
7 Trần Văn Thi 17/01/2022 24/01/2022
8 TRẦM VÂN ANH TUẤN 17/01/2022 18/01/2022
9 VÕ ANH TUẤN 17/01/2022 18/01/2022
10 CTY CP Logistics Vicem 17/01/2022 20/01/2022