Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phan Ngọc Luân 26/10/2021
3 HÀ NGỌC HIỆP 26/10/2021
4 Trương Thị Xuân Đào 26/10/2021
5 Huỳnh Quốc Nam 26/10/2021
6 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 26/10/2021
7 NGUYỄN QUỐC TRÍ 26/10/2021 27/10/2021
8 Xuân Quỳnh 26/10/2021 29/10/2021
9 binh my cooperative argriculture 26/10/2021
10 Nguyễn Viết Thanh 26/10/2021