Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Như Thảo 29/11/2021
3 Trần Ngọc Trân 29/11/2021
4 PHẠM NGỌC THANH HẢO 29/11/2021
5 TRƯƠNG ĐÌNH HƯNG 29/11/2021
6 LÊ THỊ NGỌC THỦY 29/11/2021
7 Lê Thị Xuân Tuyến 29/11/2021
8 Lê Cao Quyền 29/11/2021
9 Vương Tiểu Linh 29/11/2021 01/12/2021
10 NGUYỄN TRỌNG QUÍ 29/11/2021 03/12/2021