Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GẠCH MEN VI NA 02/12/2021
3 ánh hân 02/12/2021
4 Nguyễn Thị Thanh Hồng 02/12/2021
5 TRƯƠNG VỊ MINH 02/12/2021
6 LÂM THỊ MỸ NGỌC 02/12/2021
7 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 02/12/2021
8 VU HOANG GIA LINH 02/12/2021
9 Hồ Huỳnh Kim Thanh 02/12/2021
10 NGUYỄN NGỌC KIỀU OANH 02/12/2021