Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGÔ PHAN MINH THẮNG 22/09/2021
2 Trương Hoàng Quân 22/09/2021
3 Nguyễn Minh Khánh 22/09/2021
4 TRAN THI THU HONG 22/09/2021
5 ĐINH HỮU THẾ 22/09/2021
6 ÂU ĐỨC KHẢI 22/09/2021
7 VĂN MINH TUẤN 22/09/2021
8 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 22/09/2021
9 Phạm hướng dương 22/09/2021
10 Nguyễn Lê Minh Châu 22/09/2021