Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Huỳnh Thị Ngọc Lệ 17/09/2021 24/09/2021
2 Trương Thúy Ngọc 17/09/2021 24/09/2021
3 Trương Thúy Ngọc 17/09/2021 24/09/2021
4 Lê Thị Thùy Dương 17/09/2021 24/09/2021
5 Trần Hồng Lê 17/09/2021 24/09/2021
6 Nguyễn Linh Hà 17/09/2021 28/09/2021
7 NGUYỄN PHONG BA 17/09/2021 28/09/2021
8 Nguyễn Thị Đăng An 17/09/2021 24/09/2021
9 Lý Thùy Trang 17/09/2021 24/09/2021
10 Trần Thị Ngọc Huyền 16/09/2021