Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 Lê Thị Thùy Dương 19/10/2021
3 Huỳnh Lâm Hoàng 19/10/2021
4 QUÁCH ĐỨC LỘC 19/10/2021
5 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 19/10/2021 03/11/2021
6 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 19/10/2021 03/11/2021
7 Đặng Trần Ngọc Mai 19/10/2021
8 Trần Thị Ngọc Dung 19/10/2021 26/10/2021
9 Phan Thanh Trọng 19/10/2021 26/10/2021
10 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 19/10/2021 03/11/2021