Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Văn Đẹp 28/09/2021
2 Võ Nguyễn Minh Anh 28/09/2021
3 Vũ Thị Bích Viên 28/09/2021
4 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 28/09/2021
5 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 28/09/2021
6 LA HUỆ PHƯƠNG 28/09/2021
7 Phạm Thị Minh Hiếu 28/09/2021
8 Lê Quốc Bảo 28/09/2021
9 VU HOANG GIA LINH 28/09/2021
10 VĂN MINH TUẤN 28/09/2021