Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Thị Bích Phượng 21/10/2021
2 THÁI ĐÌNH PHÚC 21/10/2021
3 TRƯƠNG TÍCH PHÚ 21/10/2021
4 Nguyễn Thị Kiều Trang 21/10/2021
5 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 21/10/2021
6 LÂM TRIỂN TOÀN 21/10/2021
7 Nguyễn Thanh Sang 21/10/2021
8 Hồ Hoàng Trường 21/10/2021
9 Phạm Thị Cẩm Nhung 21/10/2021
10 Hồ Hoàng Trường 21/10/2021