Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Võ Thị Phượng Nguyên 08/05/2021
2 Nguyễn Đức Sơn 08/05/2021
3 Lê Thị Chút 08/05/2021
4 NGUYỄN VĂN VỊ 08/05/2021
5 TRẦN THỊ BÍCH NGÂN 08/05/2021 25/05/2021
6 ĐẶNG THANH PHONG 08/05/2021 24/05/2021
7 LÊ MINH PHƯƠNG THÙY 2800 08/05/2021 24/05/2021
8 ĐẶNG VĂN LÂM 08/05/2021 24/05/2021
9 TẠ THỊ HỒNG TRINH 08/05/2021 24/05/2021
10 THÂN HỮU BÉ-VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO 08/05/2021 31/05/2021