Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thảo Quyên 16/08/2022
3 To Phung Yen 16/08/2022
4 CHU TRÍ DUY THỨC 16/08/2022
5 VŨ NGỌC THIÊN HƯƠNG 16/08/2022
6 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 16/08/2022
7 Trần Đặng Hoàng Ngân 16/08/2022
8 Công Ty Cổ Phần Kim's Eye 16/08/2022
9 TRẦN VĂN MÓT 16/08/2022
10 LÊ MINH THÁI 16/08/2022