Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Trúc Huỳnh 16/06/2021
2 Mai Thị Phương Thanh 16/06/2021 22/06/2021
3 CÔNG TY CỔ PHẦN ALLYBUILD VIỆT NAM 16/06/2021
4 BÙI TRẦN NHÂN 16/06/2021
5 Mai Thị Phương Thanh 16/06/2021 21/06/2021
6 Đặng Trọng Thành 16/06/2021
7 Lê Võ Thùy Trang 16/06/2021 21/06/2021
8 ISAO SHIRASUKA 16/06/2021 21/06/2021
9 LÊ QUANG CƯỜNG 16/06/2021 01/07/2021
10 UBND PHƯỜNG AN PHÚ : BTH HẺM 27, KHP3 16/06/2021 05/08/2021