Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Trung Trinh 07/07/2022
3 LÊ THỊ ĐUA 07/07/2022
4 Phạm Hồng Vinh 07/07/2022
5 NGO THI THU NGA 07/07/2022
6 NGUYỄN THANH TUẤN 07/07/2022
7 Nguyễn Hoàng Ngôn 07/07/2022
8 Từ Ngọc Trung 07/07/2022
9 HỒ THỊ THANH BÌNH 07/07/2022
10 Đoàn Kim Liên 07/07/2022